ساختمان

نوامبر 25, 2023

اهمیت نما در طراحی ساختمان

نما در طراحی ساختمان از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا با طراحی خوب می تواند ساختار کلی ساختمان را تعریف کند، بین ساختمان و محیط اطراف تعامل ایجاد کند، […]
نوامبر 5, 2023

بررسی پنج سبک معماری پرطرفدار

1. طراحی کلاسیک   طراحی داخلی به سبک کلاسیک ازجمله معماری های داخلی است که با تجمل، شیک و آنتیک بودن و توجه ویژه و ظریف […]